Hukuk Fakültesi Programı

 1. Ders
  • Hukuk nedir?
  • Hukuk öğreniminin kapsamı ve içeriğinin anlatımı
  • Hukukçu olmak ve hukuk fakültesi mezunlarının mensubu olabilecekleri meslekler
  • Avukatlık, hâkimlik, savcılık ve noterlik meslekleri hakkında bilgi verilmesi
 2. Ders
  • Hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma
  • Yargı teşkilatı ve mahkemeler
  • Hukuk devleti ilkesi neden önemli ve gerekleri nelerdir?
  • Etkinlik
 3. Ders
  • İnsan Haklarının Evrimi
  • Hangi haklara sahibiz? Haklarımızı nasıl kullanabiliriz?
  • İnsan hakları nasıl korunuyor?
  • Etkinlik
 4. Ders
  • Eğitim hakkı
  • Bir insan hakkı olarak eğitim hakkı
  • Türkiye’de eğitim hakkı ve aşılması gereken sorunlar
  • Eğitim hakkı konusunda Devletlerin yükümlülükleri
  • Etkinlik
 5. Ders
  • Yurttaşlık nedir?
  • Yurttaşlığın insan hakları ile ilişkisi
  • Seçimlerde oy kullanmak dışında hangi katılım yollarına sahibiz?
  • Etkinlik
 6. Ders
  • Neden Demokrasi?
  • Yasama süreçlerinin denetimi
  • Amaca ulaşma yöntemi olarak seçimler
  • Demokraside yaşanan sorunlar
  • Etkinlik
 7. Ders
  • Eşitlik hakkı ve Ayrımcılık yasağı nedir?
  • Irkçılık, yabancı düşmanlığı
  • Farklı ayrımcılık türleri
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ne demektir?
  • Kadın hakları neden var?
  • Etkinlik
 8. Ders
  Fikri Mülkiyet Hukuku:
  • Fikirlerin korunması mümkün mü?
  • Başımıza icat çıkaranları nasıl korumalıyız?
  • Güçlü ekonominin fikri mülkiyet ile ilişkisi
 9. Ders
  Bilişim Hukuku:
  • İnternet hukuksuz bir alan mıdır?
  • Sosyal medyada sınırsız özgürlük mümkün mü?
  • Robotların, yapay zekanın dünyası ve hukuk
  • Kişisel verilerimiz her yerde, nasıl korusak?
 10. Ders
  Özel Hukuk Alanında Kurgusal Dava: Nişanlanma, Evlenme ve Boşanma
  (Temsili mahkeme salonunda hukuk davalarındaki yargılamanın bir örnek olay üzerinden anlatımı)
 11. Ders
  Ceza Hukuku Alanında Kurgusal Dava: Bilişim Sistemine Girme-Bilişim Sistemini Bozma-Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanımı Suçları
  (Temsili mahkeme salonunda ceza davalarındaki yargılamanın bir örnek olay üzerinden anlatımı

Lise Yaz Okulu Programına Geri Dön