İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Programı

 1. Hafta
  1. İklim Değişikliği ve Etkileri
 2. Hafta
  1. Duygular, algılar, tutumlar, düşünceler, biz aslında kimiz?
  2. Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)
  3. Yaşamda anlam ve anlamın çalışma hayatına yansımas

İklim Değişikliği ve Etkileri

Eğitimin Amacı:

Dünyamızda meydana gelen iklim değişikliği ile ilgili genel farkındalık yaratmak.
İklim değişikliğinin insanlar, çevre ve ülkeler üzerindeki etkilerini çok boyutlu olarak tartışılacaktır. Ayrıca bu konuda alınabilecek önlemler ve hayatımza adapte edebileceğimiz yöntemler hakkında fikirler ileri sürülecektir.

Eğitimin Çıktıları:

 • İklim değişikliği kavramını tanımlayabilmek.
 • İklim değişikliğinin etkilerini açıklayabilmek.
 • İklim değişikliğine uyum sağlayabilmek neler yapılabileceğini belirleyebilmek.
 • İklim değişikliğini azaltabilmek amacıyla uygulanabilecek politikaları analiz edebilmek.

Eğitimin Yöntemi:

Gerekli tanım ve kavramların paylaşılması, belgesel, sosyal meydaya bu amaca yönelik çıkan haber postatların değerlendirilmesi ve bunalrın sonunda tartışma (Bireysel ve grup tartışması)

Duygular, algılar, tutumlar, düşünceler, biz aslında kimiz?

Eğitimin Amacı:

Bireylerin davranışları ve davranışları altında yatan temel nedenleri fark etmesi, bilinçli davranış geliştirmesi, kendini tanıması, davranışları ekseninde çevre ile ilişkilerini tekrar gözden geçirerek yeni tutum ve davranışlar oluşturabilmesi amaçlanmaktadır

Eğitimin Çıktıları:

Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, yaşantı örüntülerinde kendilerini en çok nelerin etkilediğinin farkına varabilmekte, yaşadıkları olayların bilincine vararak içsel odaklı bir yaklaşım geliştirebilmekte, kendilerini tanıma yolunda başkaları ile ortak davranış eğilimlerini rahatlıkla gözlemleyebilmektedir

Eğitimin Yöntemi:

Gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin bilgilerin paylaşılması, grup tartışması

Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)

Eğitimin Amacı:

İlk ders sonrasında kendi duygu, düşünce, algı ve tutumlarının farkına varan bireylerin, tüm bu kişisel özelliklerini yaşamını kolaylaştırmaya yöneltmesi ve esneklik kazanması, tüm bu becerileri oluştururken anda kalması, kendi varoluşunun bilincine varması amaçlanmaktadır

Eğitimin Çıktıları:

Eğitimi başarı ile tamamlayan bireylerde yaşam doyumu yaratacak bir farkındalık oluşabilmekte, kişinin kendisi ile ve çevresi ile ilişkileri zenginleşebilmekte, motivasyon ve performans artışı gözlemlenebilmekte, stres seviyesi doğrudan azalabilmektedir.

Eğitimin Yöntemi:

Gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin bilgilerin paylaşılması, grup tartışması, bilinçli farkındalık pratiklerinin uygulanması

Yaşamda anlam ve anlamın çalışma hayatına yansıması

Eğitimin Amacı:

Bu ders kendini fark eden, gerçekte kim olduğuna dair fikir yürütebilmeyi başaran bireylerin tüm bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında varoluş nedenini, kendisine ve çevresine olabilecek katkıyı, kendini gerçekleştirmeye yönelik olarak yaşamda ve çalışma hayatında anlama dair bir bilinç oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Eğitimin Çıktıları:

Bir hedef belirleme, belirlenen hedefler doğrultusunda hareket etme, bir amacın dönüştürücü etkisini fark edebilme, harekete geçebilme ve bir arada, bir bütüne katkı sağlayacak şekilde çalışmaya yönelik yeni bir bakış açısı geliştirmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin Yöntemi:

Gerekli tanım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin bilgilerin paylaşılması, grup tartışması

Lise Yaz Okulu Programına Geri Dön